Červenec 2007

Obrázky

16. července 2007 v 9:04 | Já

Bušidó - malý kodex samuraje

16. července 2007 v 8:54
Neprotiv se mravům a tradicím.
Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
Sebe samého ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
V životě po ničem nebaž.
Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
Nikomu nezáviď dobré, ani zlé.
Nechť je tá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
Neměj srdce svázané závazky ani láskou.
Netouži po hmotných statcích.
Nenechej se zlákat pěkným příbytkem.
Nebaž po vybraných jídlech.
Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.
Nevěšti si sám pro sebe.
Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.
Když žiješ bušidó, neboj se smrti.
na stará kolena netouži po bohatství.
Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.
Když odvrhneš své tělo, nezapomneň na svou čest.
Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.

Bušidó - ve verších

16. července 2007 v 8:45
Nemám rodiče, činím nebe a Zem svými rodiči.
Nemám domov, činím saika tanden* svým domovem.
Nemám zázračnou sílu, činím čest svou zázračnou silou.
Nemám bohatstí, činím poslušnost svým bohatstvím.
Nemám magické síly, činím charakter svou magickou silou.
Nemám život ani smrt, činím existencui svým životem a smrtí.
Nemám tělo, činím Stoismus vým tělem.
Nemám oči, činím záblesk světla svýma očima.
Nemám uši, činím citlivost svýma ušima.
Nemám končetiny, činím pohoptovost svými končetinami.
Nemám zákonů, činím sebeobranu svými zákony.
Nemám strategii, činím právo zabít a dát život svou strategií.
Nemám záměrů, činím chopení se příležitosti svým záměrem.
Nemám zázraků, činím spravedlivé zákony svými zázraky.
Nemám principů, činím přizpůsobení se všem okolnostem svým principem.
Nemám taktiku, činím pravdu nebo lež svou taktikou.
Nemám talent, činím rychlý úsudek svým talentem.
Nemám nepřátel, činím neobezřetnost svým nepřítelem.
Nemám brnění, činím shovívavost svým brněním.
Nemám hrad, činím chladnou mysl svým hradem.
Nemám meče, činím necitelnost svým mečem.
*saika tanden = oblast středu hrudníku - tam kde se nachází duše.

Bojové umění, umění života (bušidó neznamená bušit do)

16. července 2007 v 8:36 | Okiru Hara
Když se řekne bojové umění, mnoho lidí si ihned představí akční scény nějakého filmu, rány, údery, kopy,...boj, sport... Ovšem japonská bojová umění svým duchem vycházejí z něčeho jiného nežli ze sportu a boje. Ty do života patří, ale neměly by jej ovládnout a převládat v našem myšlení. Sport cvičí tělo a rozvíjí a rozvíjí zdatnos, ale duch soutěživosti, agrese a síly, které dnes ovlásají podstatnou část civilizace neukazují jasnou představu o životě.
Principy bojových umění totiž japonští mistři těchto umění spojují hlavně s uměním života, s uměním žít (v jistých dobách také přežít). V duchu "bušidó" se každodenní život stává zápasem. Důležitost je ostražitost a plné vědomí v každém životní okamžiku - počínaje ránem, kdy vstáváme, při jídle, práci, cestách až do doby, kdy jdeme spát, ovládnutím každodenních situací se sami stáváme mistry sebe sama.
Jinak řečeno - emocionální výlevy, roztržitost, egoistický vztek, momentální naštvanost...to vše, co můžeme zažít několikrát za den nám (a nejen nám) škodí. Pokud se toho zbavíme , naučíme se ovládat, vyhnout se tomu, nebo takový útok odvrátit, pak také bojujeme, ale bez následků jakýchkoli škod.
To je vlastně ono japonské "bušidó". Buši = válečník, dó = cesta, způsob. Dó ale také znamená něco jako "ustat voji, zasunout meč do pochvy". Tedy není to cesta k nějaké výhře nad někým, ale proces proměny, poznání, pochopení,... Je to proces dlouhý, který nikdy nekončí, ale stále stojí za to v něm pokračovat. Už kvůli nárůstu vlastní ceny před sebou samými.
A jak tedy bojovat?
1. Třeba tak, že nebudeme odhalovat svá slabá místa a to ani v každodenním životě a nikomu. Ano, život, je boj. Je třeba zůstat soustředěnými, což se dá naučit jen stálým tréninkem sebekontroly. Nikdy neodkrývejte svá slabá místa, aby je mohl kdokoliv využít (a on je využije) a získat tím výhodu.To je vlastně ovládnutí našeho stereotypního chování. Mnohdy zbytečného povídání a vypovídání se komukoliv, které sice může chvilkově přinést úlevu, ale svěřené informacemohou být mnohdy použity někým k něčemu tak razantně, že to přinese velmi opačný přínos. Nebo se prostě může stát, že se budeme vypovídávat tak dlouho a dokolečka a budeme se tak stavět například do role věčných chudáků, smolařů, těch co všechno odnáší, trpí...a podobně, až si ovšem podvědomě takovéto role sami sobě přisoudíme a do budoucna se jich už jen tak nemusíme zbavit, nebo když, tak za velmi dlouhou dobu.
2. Ovládáním svého chování v jistých situacích, rozčilování se kvůli stále stejným (většinou) zbytečnostem nebo kvůli stále stejným lidem... Co když ti lidé z nás takto pouze čerpají energii? Oni jsou po takovéto napjaté situaci kolikrát v klidu až rozjaření a my se klepeme s tlukoucím srdcem v krku. Ano, takto se bere enrgie. Tady je potřeba změnit názor na věc a uvědomit si, že takovýmito emotivními situacemi se pouze oslabujemeaž k různým psychosomatickým nebo později i kzávažným psychickým a tělesným onemocněním.
3. Klidná mysl. Neměli bychom soustavně přemýšlet. Naše myšlenky stále kmitají sem a tam a poletují a střídají se od nevinných až po závažné a emocionálně podbarvené. Kvalita těchto myšlenek se ihned projevuje v našem těle. Všimněte si, že pokud jste klidní a v dobré náladě, tělo bývá uvolněné. Pokud Vás nějaké nepříjemné myšlenky pronásledují , pak si najednou můžete uvědomit, jak mátecelou dobu tu dobu stažené hrdlo, žaludek, křečovitě sevřené ruce, prsty... Tento princip provázanosti se dá aplikovat na jakoukoliv část těla. K uklidnění mysli lze použít různé meditační techniky, nebo prostě a jasně pevnou vůli v odhánění myšlenek.
V jistých bodech Vám mohou pomoci následující principy
1. Zklidnění - nutnost a potřeba vědomého zklidnění mysli a těla.
2. Klidné smíření s nevyhnutelným - v jakékoliv situaci od nedůležité aaž po zásadní.
3. Sebekontrola tváří v tvář jakékoliv situaci - ovládnutí zbytečných emocí.
4. Důvěrnější zkoumání života a smrti - nadhled nad pomíjivými a nedůležitými věcmi.
5. Nehromadění zbytečného majetku