Listopad 2007

AMV - Tiësto

27. listopadu 2007 v 14:53 | Já
Trafic - klasika ;-)
Adagio for Strings - opět klasika ;-)
Lethal Industry (short version) - pecka, ale já rád long verzi
Carpe Noctum - no maaaaaaaazec!
He's a pirate! - netřeba představovat

LORDI AMV - Pořádnej Hard Rock - moji oblíbenci

22. listopadu 2007 v 14:19 | Já |  Gothic
Hard Rock Hallelujah
Who's Your Daddy?
Blood Red Sandman

Templáři - stručná historie

21. listopadu 2007 v 10:59 | Já |  Rytířství
Za prvé chci říct, že cokoliv, co se týká templářů se velice těžce píše, protože každý má jiný názor. Ale jejich historie se dá shrnout velice stručně.
Oficiální název řádu založeného v roce 1118 francouzským šlechticem Huguesem de Payens jakožto ozbrojený doprovod poutníků do Svaté země zněl Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu. Prvních devět let jich bylo pouze devět. Poté se, ale řád otevřel nově příchozím a již záhy se ustavil jako významná síla hrající důležitou roli nejen na Středním východě, ale v celé Evropě.
Po uznání řádu se vydal Hugo de Payens na cestu po Evropě, aby získal od králů a šlechticů půdu a peníze. V roce 1129 navštívil Anglii, kde založil první templářské sídlo v této zemi - na místě, kde se dnes nachází stanice metra Holborn.
Podobně jako všichni ostatní mniši odpřisáhli i templáři, že budou žít v chudobě, cudnosti, a poslušnosti. Současně ale slíbili, že použijí své meče proti všem nepřátelům Krista, pokud to bude zapotřebí. Obraz templářů je neodmyslitelně spojen s křížovými výpravami, jejichž cílem bylo vyrvat Jeruzalém z rukou nevěřících a udržet jej.
V roce 1128 koncil v Troyes oficiálně uznal templáře za náboženský a vojenský řád. Hlavním protagonistou stojícím v pozadí tohoto úspěchu byl Bernard z Clairvaux (hlava cisterciáckého řádu), který byl později prohlášen za svatého.
Bernard ve skutečnosti napsal templářské stanovy, jež si můžete v trubrice rytířství přečíst také. Stanovy byly založené na podobném dokumentu cisterciáckého řádu. Jeden z jeho chráněnců později jako papež Inocent II. rozhodl, že templáři budou napříště odpovědni pouze papeži.
Hugo de Payens, vévoda z Champagne, věnoval sv. Bernardovi půdu v Clairvaux, kde Bernard vybudoval svou "klášterní říši". Příznačné je, že první z devíti templářů André de Montbard byl Bernardovým strýcem. Existuje domněnka, že templáři a cisterciáci spolupracovali na základě předem připraveného plánu s cílem získat moc nad veškerým křesťanstvem. Tento plán ale nevyšel.
Je těžké uvést cokoli, co by při líčení prestiže a finanční moci templářů v době, kdy jejich vliv v Evropě dosáhl vrcholu, nevyznělo jako přehánění. Jen sotva by se v Evropě našlo místo požívající pověst civilizačníhö centra, kde by templáři neměli základnu. Společně s tím tak jejich říše nabývala na velikosti a jak rostla arogance řádu, začaly se kalit vztahy templářů s církevními i světskými hlavami států.
Bohatství templářů částečně vyplývalo z jejich stanov, neboť všichni noví členové museli odevzdat veškerý svůj majetek. Současně templáři získali značný majetek prostřednictvím finančních a pozemkových darů z rukou králů a šlechty. Jejich truhly brzy přetékaly. Na neposledním místě zásluhou značné finanční vychytralosti, jejíž zásluhou se z nich stali první mezinárodně působící bankéři. V krátké době působil název "Chudí rytíři" jako pouhý trik, třebaže řádoví členové řádu zůstávali opravdu chudí.
Kromě oslnivého bohatství se templáři proslavili svým válečnickým uměním a odvahou v boji - v některých okamžicích jdoucím až za hranice bezhlavého risku. V bitvách se řídili pouze vlastními pravidly. Měli například zakázáno vzdát sepokud nepřátelká přesila nedosahovala poměru 3:1 a i v takovém případě musel rozkaz k ústupu svolení velitele. Ve své době fungovali jako jednotky zvláštního nasazení - elitní oddíly s Bohem (a penězi) na své straně.
Přes sebevětší snahu templářů však Svatou zemi ovládli kousek po kousku Saracéni. Roku 1291 padlo i poslední křesťanské město a přístavní pevnost Akkon. Templářům nyní nezbývalo nic jiného než se opět vrátit do Evropy a plánovat případné tažení za novým získáním ztracených území. Tato myšlenka, ale nenašla mezi panovníky žádoucí ohlas. Hlavní důvod pro existenci templářů tudíž přestal existovat. Přišli o dosavadní náplň činnosti, ale i nadále zůstali bohatí a zpupní. Mnozí je nenáviděli, neboť nemuseli platit daně. Jejich věrnost navíc náležela jen papeži.
Roku 1307 nadešla chvíle nevyhnutellného pádu řádu z výsluní. Tehdy všemocný francouzský král Filip Sličný začak se souhlasem papeže (který měl obrazně řečeno v kapse) připravovat akci vedoucí k likvidaci templářů. Královi šlechtičtí zástupci posléze obdrželi v pátek 13. října 1307 tajné rozkazy, ke shromažďování a zatýkání templářů, aby se pak ve vězení mnozí dočkali mučení a mnozí také upálení.
Tak zní historie templářů, jak ji podává většina historických prací zabývající se tímto tématem. Celé líčení končí konstatováním; že toho dávného dne byl celý řád zlikovidován a templáři byli doslova smeteni a bavždy vymazáni z povrchu zemského.
K tomu je třeba poznamenat, že tohle tvrzení není ani vzdáleně podobné pravdě.

Within Temptation - další dle mě goth hudba, co má duši

11. listopadu 2007 v 19:50 Gothic
Angels
Stand My Ground
Frozen

Nightwish AMV - Dle mého názoru Goth music

11. listopadu 2007 v 15:39 Gothic
Wish I had An Angel
Nemo
Sleeping Sun
Planet Hell
End Of All Hope
Amaranth
Beauty And The Beast - s věnováním mému milovanému majinkatému koťátku Haničce, které tímto děkuju za vše, ona už ví... :-* :,-(

Gothic - Jak já to vidím!

8. listopadu 2007 v 20:10 | Já |  Gothic
Ani nevím proč vlastně píšu tenhle článek, ale faktem je, že první, co mě napadne, když se řekne Goth či Gothic je tolerance. Pro každého znamená Goth/Gothic něco jiného. A ještě než se pustíte do čtení, přečtěte si prosím poučný obrázek v této rubrice, lépe pak pochopíte probíranou látku ;-)
Takže hezky popořadě. Goth neznamená v přeneseném smyslu na člověka, že takový člověk musí mít nutně zálibu v ubližování sobě samému či okolí, uctívání satana, oblékání černého oblečení, líčení se bílým make-upem, kreslení si kolem očí černé linky, posloucháním Marilyna Mansona bo jak se to píše, utápění se v depresích apod... Ano jsou případy, jaké jsem nyní uvedl, ale rozhodně takoví nejsou všichni Goth lidičkové, jak mají zaškatulkované davy... Já Gothiky dělím na několik odlišných skupin a zde je také uvádím:
1. Zamindrákování puberťáci aneb "Pozor na mě, já jsem Karel - těžkej Goth!"
2. Uplně normální lidičkové zlaté střední cesty, řekněme "Goth/Gothic People"
3. "Goth/Gothic People konzervativnější povahy"
1. skupina se vyznačuje tím, že jsou to většinou dospívající puberťáci, kteří z hecu oblíknou černé hadry, nalíčí se nabílo, na krk si pověsí řetízek s přívěskem žiletky, či 20cm kříž, egyptský ankh či satanistický pentagram apod. Následně jim dělá velmi dobře, když můžou svým kamarádům oznámit, že právě oni jsou těžkejma Goth. Můžou provokovat jakkoliv okolí nebo vykládat jaké mají "velmi těžké deprese" bo, že si asi podříznou z toho všeho žíly apod. V podstatě jen chtějí, aby si jich okolí všímalo a s opravdovým směrem Goth nemají vůbec nic společného.
2. skupina jsou ti opravdoví Goth a na nic si už nehrají. Většinou zapadnou mezi ostatní lidi a ani si možná neuvědomíte, že kolem vás nějací takoví jsou a věřte mi, že jsou! Jak říkám,na veřejnosti se chovají uplně normálně a vypadaj uplně normálně. Třeba víc nosí černé oblečení nebo nosí nějaké přívěsky podle toho čemu věří, ale víc u nich neuvidíte. Nepoznáte mnohdy ani že mají nějaké problémy v soukromí či deprese (ne že bych tím chtěl říci, že deprese jsou u Goth people nutností), protože většina se jich o problémech baví jen s lidmi, kterým mohou 100% důvěřovat a to bývají mnohdy pouze jiní Goth a před vámi se budou usmívat a vy nic nepoznáte. Někteří toho taky třeba míň namluví, ale to je tak vše. Chodí pařit s kamarády na dízu apod.... prostě uplně normální lidi... na veřejnosti...
3. skupina jsou již ti konzervativní Gothikové (jednoho takového dobře znám a vím teda o čem asi tak píšu), kteří už nosí již zmiňované černé oblečení, můžou si líčit bílým make-upem obličeje apod...a je jim uplně jedno jak se na ně dívá okolí...Většinou na sebe nijak jinak (krom oblečení) neupozorňují, bývají uzavřenější, ale stále platí, že 99% jich nikomu neublíží, ani mouše... Jestli jsem zmínil deprese u předchozí skupiny, tak tihle o nich mluví opravdu jen s jinými Gothiky...a taky už klidně ventilují psychickou bolest tou fyzickou, ale ne všichni... Nikdy nemůžeme zařadit lidi do předem vymezených škatulek... Většinou jsou jejich deprese fakt šílené... a jsou i tací, kteří nakonec najdou klid až ve vlastní smrti, ale nikdo nemůže říci přesné procento, jen říkáme, že takoví jsou.
No to bychom měli.... takže teď okrajové další oblasti....
Hudba je u každého človíčka jiná preferovaná. takže najdete gothiky, co poslouchají Gothic ,rock ,punk, pop, metal, hip-hop, rap, elektronickou hudbu, vážnou hudbu, různé tradiční jako třeba irské.... No prostě na co si vzpomenete. Gothic hudbu poslouchají více ti konzervativní, ale můžou samozřejmě i Goth people z naší 2. světové skupiny :-)
Víra je u každého gothika jiná. Někdo je ateista, křesťan, gnostik.... někdo vyznává novopohanství, wiccu či různá přírodní náboženství nebo dokonce stará egyptská náboženství. Najdou se i satanisté a ti co se hlásí k upírství, ale je jich méně a jsou to většinou zase ti konzervativci:-) u 2. světové platí většinou ateismus, křesťanství či nějaký druh pohanství. Dále se gothikové zajímají mnohdy o magii, okultismus a různé spirituální nauky...V každém případě je mezi gothiky, hodně věřících
Zájmy má každý individuální a tak je to i u gothiků, většina má oblíbenej svůj sloh, pochopitelně gothický :-), páč tenhle sloh má fakt duši... a ve starých gothických chrámech cítíte opravdu sílu a vyzařování energie či bázlivou úctu. Myslím, že rádi kreslí pouze za použití tužky, rádi skládají různé básně, či píšou povídky když se jim chce...mnohdy takové nějaké smutnější či hororové, ve kterých se vyskytují tajupná místa, duchové, andělé, vlkodlaci, upíři...a další nadpřirozené bytosti. Mnoho goth lidiček má taková tajuplná místa rádo - zříceniny hradů, hřbitovy, různé rozvaliny, lesy apod... Mnoho gothiků má rádo také tzv "goth obrázky" a každý je bezpečně pozná. Nemusí jít ovšem jen nutně o zakrvácené obrázky...jde taky o obrázky andělů, různých tajuplných míst, nádherná zátiší přírody, kostely, hřbitovy či taky o zamilované obrázky nebo dokonce akty...
Tak a co nám z toho všeho v konečném závěru vyplynulo? No přece to, že Goth je styl života, a hlavně to jak se chováte a uvažujete a co máte v hlavě a ne většinou jako ti puberťáci nebo lidi co si na Goth jen hrají a myslí si, že Gothic je módní vlna nebo chtějí být zajímaví.
Tak takhle to já Agarwaen vidím! a je to jen můj názor, který není z nikama opsaný. V případě kritiky mi klidně napište, budu rád a klidně to s vámi proberu i na ajsku.
Copyright Agarwaen 8.11.2007 :-)

Jen pro ni!

7. listopadu 2007 v 8:47 | H16 |  Írimë


Sadhakovy Listy - List druhý

6. listopadu 2007 v 10:06 Rytířství
Ale takový je život a na nás je abychom se s tím poprali, nikdo za nás naše problémy nevyřeší.
Ten kodex jsem ti neposlal aby jsi nad ním nějak zvlášť hloubal, ale aby tě inspiroval k vytvoření vlastního. To je totiž hlavní klíč k úspěšné práci na sobě, přesně si stanovit jistá pravidla a řád, denně ráno si jej pročíst s předsevzetím že jej budeš dodržovat a večer si jej pročíst ke zhodnocení toho jak jsi jej přes den naplňoval a kde jsi selhal. Velmi se mi to osvědčilo, když je člověk poctivý tak za pár týdnů se takový kodex stane součástí tvého svědomí, které tě nebude obviňovat až po tom co jsi selhal, ale ozve se hned jakmile pojmeš jakýkoli úmysl který by byl s kodexem v rozporu. Časem se takový kodex mění a upravuje, podle aktuální potřeby, a nakonec se ustálí do finální podoby kterou budeš mít za vzor na celý život.
V dnešní době je tak silný morální pokles, že to nemá snad v dějinách ani obdoby. Je to způsobeno podle mne hlavně tím, že lidé ztratili vzory, nemají své ideály jaké měli lidé dříve. Dříve měli lidé ideál v náboženství nebo třeba v rytířství apod..
Dnes většina lidí nežije nábožensky a když ano tak buď úplně vlažně nebo naopak zaslepeně fanaticky, a nějaké ideály rytířstva už najdeš snad jen u hrstky tak nepatrné, že je ve stálem ohrožení podlehnutí pokleslé morálce davu.
Přitom správná mravnost je to jediné co nás činí bytosmi výše postavenými nad zvířata a bez této mravnosti nemůže lidstvo postoupit ve svém vývoji, natož aby mohlo dojít spásy.
Za to tvé koťátko se budu modlit, aby se brzy uzdravila, je to hodná holka, má ale smutná očka, asi to také neměla v životě lehké.
Svět je už ale takový, a na nás je obstát v něm se ctí.
Měj se hezky, určitě se zase ozvu, ikdyž na internet už moc nechodím.
S pozdravem a přáním všeho dobrého

Standa

P.S. jako přílohu posílám dva středověké manifesty bratrstva růžového kříže, spisky sice krátké ale zajímavé

Sadhakovy Listy - List první

6. listopadu 2007 v 9:59 Rytířství
Dneska jsem z Wordu konvertoval do PDFek nějaké texty a mezi nimi i svůj Kodex a tak jsem si na tebe vzpomněl, je to takové moje desatero kterým se řídím. Napadlo mě ti jej poslat, třeba tě inspiruje k sepsání vlastního. Je to dobré denně číst a zkoumat se jak jsme jej přes den uplatňovali a kde jsme selhali. Takové naše zrcadlo.

Láska nikdy nebolí, přináší vždy jen štěstí, když koťátko hladíš tak vždy přede, nikdy na tebe nevystrčí drápky. Bolest se dostaví vždy když se snažíme toho druhého ovládat, on to vycítí a pak se snaží instinktivně bránit. Láska se musí jen nabízet, nemá právo brát, jen se dává a nic neočekává nazpátek - zkušenost mne poučila.
Měj se hezky.
Sadhak